Slik blir årets rypejakt

Flere områder uten reguleringer. Det er konklusjonen fra Statskog foran årets rypejakt.
Bakgrunnen for reguleringen er at Statskog har samlet data i samarbeid med jegerne over flere år. Tallene viser jakttrykk og hva som er effektive reguleringsmåter.- Dette kunnskapsgrunnlaget gjør at vi kan legge til grunn en treffsikker rypeforvaltning som både ivaretar jegernes interesser og bærekraft i viltforvaltningen.
Systemet legger også opp til å sikre vinterjakt, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. 

Foto: Steinar Johansen

Stengte områder

Der jakttrykket er høyt og kyllingproduksjonen er for lav, må Statskog stenge for jakt. Dette gjelder enkelte populære områder i Indre Troms og Nord-Troms, samt Ofoten.

– Vi ønsker å gjøre jakt så tilgjengelig som mulig for jegerne. Samtidig har vi en felles interesse i å forvalte rypa bærekraftig. Når situasjonen tilsier det, må vi derfor stenge områder, sier Breisjøberget.

Regulering i Nordland og Troms

Det mest effektive reguleringstiltaket er å styre hvor mange jegere som får tilgang til et jaktfelt per dag. Slik antallsbegrensning innføres i drøyt ett av fire jaktfelt i Nordland og Troms.

Dagskvoten settes til fire ryper i alle jaktfelt i Nordland. Samme dagskvote settes i områdene med antallsbegrensning i Troms.

Områder som er åpne for jakt i høst skal også holdes åpne for vinterjakt.

– Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra jegerne og har lagt ekstra vekt på at tradisjonene rundt vinterjakt kan holdes i hevd, sier Breisjøberget.

Variert i Midt-Norge

Takseringsresultatene fra Midt-Norge viser en varierende og til dels svak kyllingproduksjon. Derfor innføres et mer finmasket reguleringsregime i denne regionen.

– Jevnt over er det en økning i voksenfuglbestanden. En litt forsiktig tilnærming i år kan legge grunnlaget for en vekst framover, sier Breisjøberget.

Åpne områder i Sør-Norge

Taksering og analyser av jakttrykk der Statskog forvalter jakta, tilsier at alle områder blir holdt åpne for jakt. I alle områder settes antallsbegrensning, og de fleste områdene får en dagskvote på to ryper.

– Når kvoten settes så lavt, har det regulerende effekt. Dermed gir det oss mulighet til å slippe til flere jegere, sier Breisjøberget.

Skogsfugl

Dagskvote for skogsfugl settes til to fugl på de fleste av Statskogs områder. Antallet jegere begrenses i tråd med hva bestandene tåler.

Se årets rypekvoter her (statskog.no)

Rypejakt i Beiarn i Nordland. (foto: Jim T. Kristensen)

Sju av ti tomhendte hjem

Statskogs tallmateriale viser blant annet at

  • de fleste rypene skytes i løpet av september måned
  • sju av ti jegere går jegere tomhendte tilbake etter endt jaktdag, mens to av ti får med seg en eller to ryper hjem. Nesten ingen jegere skyter mer enn dette.
  • den typiske rypejegeren (sju av ti) jakter rype mellom en og fem dager i løpet av sesongen, men en god del (to av ti jegere) bruker så mye som seks til ti dager i sesongen. Svært få jegere bruker mer enn ti dager i året på rypejakt
  • tre av fire som jakter rype i Nordland og Troms kommer fra de to fylkene

Jakt-tider.

Rypejakt har lenge vært populært, men på grunn av svært reduserte bestander, kan det være lokale begrensninger for å bevare arten. Den generelle jakttiden varierer også med landsdel.
Sør for Tysfjorden/Hellemofjorden er jaktsesongen fra 10. september til 29. februar.
I Nord-Norge nord for Tysfjorden/Hellemofjorden er jaktsesongen fra 10. september til 15. mars.

 

Tekst: Mynewsdesk    Foto: Mynewsdesk- Steinar Johansen/Jim T. Kristensen   Hovedfoto:iStockphoto

reklame
Du leser vel JAKT?