Likevel

Vi er så heldige et vi har fått lov å benytte dette flotte foto og dette diktet “Likevel”.  Bildet er tatt nordover fra Vega. Vi ser Dønna og Lovund, og er tatt klokken 0.30, – altså når natt omfavner dag.

 

LIKEVEL

Så lang som natten er fra dagen,
så lang øst er fra vest
er du, så uendelig langt fra meg.
I sirkelens møte er vi
likevel
alltid så nær.
Begynnelsen tar ikke til,
det finns ingen ende.
Likevel,-
Vi har våre møter når natten omfavner dagen,
når vest er øst i et øyeblikks forvirring.
I sirkelen bane er vi alltid
hverandres mål.
Likevel.

Tekst og foto: Tove Johanne With