Du respekterer vel bålforbudet?

Brannvernforeningen minner om at det fra 15. april og frem til 15. september er forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Foto: yuratosno3/Shutterstock.com

Nå er det Sankthans, Sankt Hans, Johannesvake eller Jonsok, men man skal likevel respektere bålforbudet.

Dagen faller på den 24. juni hvert år, og feires 23. Juni. På det vi kaller Sankthansaften. Over hele Norge feires det med store, kraftige bål – og selvfølgelig godt selskap

– Det er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Med forskrift om brannforebygging som kom i fjor, ble reglene for bålbrenning endret noe. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokal forskrift, dersom lokale forhold tilsier det.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, poengterer Søtorp.

Husk på mange steder er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren og noen steder er det rimelig tørt. For ikke å si, knusktørt!

– Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, påpeker Søtorp.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner eller kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

– Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, understreker Søtorp.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.

Tekst: Mynewsdesk  Førstesidefoto: iStockphoto