Blir det fjerde år med minus for pensjonistene?

En pensjonist med 350 000 i pensjon i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 33 800 kroner fra 2015 til 2018, hvis tallene fra revidert nasjonalbudsjett legges til grunn.

– Stortingets intensjon med pensjonsreformen brytes, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Revidert nasjonalbudsjett inneholder et nøkkeltall inn mot trygdeoppgjøret, nemlig antatt prisvekst, som er anslått til 2,1 prosent. Dersom regjeringen ikke imøtekommer Pensjonistforbundets krav, kan det gå mot et fjerde år med tapt kjøpekraft for pensjonistene.

Med en anslått prisvekst i 2018 på 2,1 prosent, og vekst i pensjonen på kun 1,92 prosent vil alderspensjonistene få nok et år med negativ utvikling i kjøpekraften. Minstepensjonistene vil få uendret kjøpekraft.

– Om tallene i revidert nasjonalbudsjett legges til grunn inn mot trygdeoppgjøret vil det være fjerde året på rad at Stortingets vedtak om pensjonsreformen brytes. Pensjon skal reguleres over prisutvikling. Vi forventer nå at diskusjonen om forhandlingsrett og endret reguleringsregime må komme. Hvis ikke vil pensjonsreformens troverdighet undergraves. Jeg håper stortingsflertallet griper fatt i den urettferdigheten med at landets pensjonister mer enn noen andre grupper betaler prisen for budsjettbalansen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Han uttrykker særlig bekymring for at det er de med de laveste pensjonene som kommer dårligst ut når regjeringen kompenserer med skattelette og avgiftsøkninger. Det går ut over pensjonistene med dårligst råd.

– Siden vi mangler forhandlingsretten kan vi heller ikke gå inn for å gi avbøtende tiltak til de som har minst, sier Davidsen.

Det omtrent 1,2 millioner pensjonister og uføre som inngår i trygdeoppgjøret som er 22. og 24. mai i år.

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 230 000 medlemmer. Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon og trygghet i alderdommen. Jan Davidsen er forbundsleder.

Se videre vedrørende denne saken her på våre nettsider – klikk her.

Tekst: Mynewsdesk Foto: Pensjonistforbundet


reklame


 

Gjør Det Selv er Nordens største og beste magasin til gjør-det-selv-folket.

I hver utgave får du masser av håndverkertips, gode råd og anvisninger som du enkelt kan følge med utførlige trinn-for-trinn-instruksjoner. Det testes verktøy og annet utstyr i alle prisklasser og de gir deg gode råd om gode kjøp. Uansett om du er nybegynner eller erfaren, er det NOE for DEG, og Gjør Det Selv sørger for du sparer masser av penger og får et vellykket resultat – hver gang!

Akkurat nå: se under