Analyse: Fremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn – får halvert inntekten

Nordmenn har blant de høyeste inntektene i verden, men få av oss er klar over at inntekten blir halvert når vi blir pensjonister.

Fersk Storebrand-analyse av nordmenns sparevaner: Fremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn – får halvert inntekten

– Mange vil bli overrasket når de opplever hvor lite de sitter igjen med i pensjon etter mange år i arbeidslivet. Heldigvis går det nå opp for stadig flere nordmenn at de må spare mer for å realisere pensjonistdrømmen, sier Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad.

Storebrand presenterer ferske analyser om norsk økonomi og nordmenns sparevaner til internasjonale analytikere og investorer på konsernets kapitalmarkedsdag i London.

Halvering av inntekten

Spareanalysen viser at det i den vestlige verden kun er Sveits som har høyere inntektsnivå per husholdningenn Norge. Samtidig er Norge et av de landene hvor den økonomiske overgangen fra livet som yrkesaktiv til pensjonist er størst. Mange vil bli overrasket når de oppdager at inntekten halvert den dagen de slutter å jobbe.

-Mange mennesker drømmer om alt de skal gjøre som pensjonister, men skuffelsen kan bli stor når de oppdager det store gapet mellom drøm og økonomisk virkelighet, varsler Odd Arild Grefstad. – Nordmenn må spare både mer og smartere for å opprettholde ønsket levestandard. Et smartere alternativ enn å sette sparepengene i bank med lav innskuddsrente kan for eksempel være fond, som har høyere forventet avkastning over tid.

I dag finansierer 2,5 yrkesaktive hver enkelt pensjonist, mens vi i 2050 kun vil 1,5 yrkesaktive til å finansiere hver enkelt pensjonist. I samme periode vil antall eldre øke kraftig. Konsekvensen er lavere pensjon i både privat og offentlig sektor.

-Folk må spare både mer og smartere.

Med dagens lave renter holder det ikke å bruke banken kun som sparegris . Heldigvis er nordmenn blitt mer bevisste på viktigheten av å spare, sier Grefstad, som forventer årlig vekst på ti prosent vekst i det personlige sparemarkedet fremover.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad og konsernledelsen i Storebrand reiser til London for å møte internasjonale investorer og analytikere på Storebrands kapitalmarkedsdag. Her sammen med konserndirektør for personmarked, Wenche A. Martinussen. (Foto: Storebrand)

Hovedfunn om norske sparevaner

  • Gjennomsnittlig inntekt per husholdning i Norge utgjør 37554 USD. I den vestlige verden er det kun Sveits som har høyere inntekt per husholdning.
  • Det er typisk norsk å bruke banken som sparegris. 77 prosent av nordmenns penger er spart som bankinnskudd til lave renter, 16 prosent er plassert i fond og 6 prosent i aksjer. I tillegg er en stor andel av nordmenns verdier er investert i eiendom. Storebrand anbefaler kundene å vurdere spareprodukter med høyere forventet avkastning over tid, som for eksempel fond.
  • Nordmenn vil oppleve et større inntektsfall i overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist, enn pensjonister i andre vestlige land. Som pensjonister vil nordmenn i snitt få utbetalt 49 prosent av arbeidsinntekten. Få er klar over den store overgangen.
  • Storebrand er Norges største private kapitalforvalter, og forvalter spare- og pensjonspengene til 1,4 millioner nordmenn. I det private sparemarkedet er Storebrand nest største aktør, etter DNB.
  • Det private sparemarkedet i Norge, inklusive pensjon og privat sparing, forventes å vokse ti prosent årlig, fra 320 milliarder kroner til 1000 milliarder kroner over ti år.
  • Nordmenn har blitt mer opptatt av sparepengene forvaltes på en bærekraftig måte. Storebrand forvalter 721 milliarder norske kroner på vegne av norske og svenske arbeidstakere. Alle investeringer vurderes opp mot krav til bærekraftig virksomhet og skal støtte opp om FNs 17 bærekraftsmål.
  • Storebrand lanserte i 2016 en portefølje med fossilfrie fond. 62 milliarder kroner er investert i virksomheter som drives fossilfritt. De fossilfrie fondsgruppene har oppnådd raskere vekst enn noen andre fond i selskapets historie.

Tekst: Mynewsdesk Foto: Storebrand/ (hovedbilde/bildetekst: Konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad).


reklame

VI OVER 60 – Norges største månedsmagasin. Magasinet har fokus på juss, arv og pensjon, i tillegg til helse, reise og gode portrettintervjuer.